Menu

About Us

Tôi tên là Hoàng Dương Hậu. Tôi sinh ngày 1-8-1985 và đang độc thân. Tôi đã có kinh nghiệm làm việc trên 10 năm, chuyên ngành của tôi là du lịch. Sở thích của tôi là đọc sách, du lịch và viết blog.
Tôi là người cẩn thận và chăm chỉ. Tôi ham học hỏi và  thích làm việc với mọi người. Tôi dễ thích nghi với môi trường làm việc và chủ động trong công việc.

 

Content

Tôi tên là Hoàng Dương Hậu. Tôi sinh ngày 1-8-1985 và đang độc thân. Tôi đã có kinh nghiệm làm việc trên 10 năm, chuyên ngành của tôi là du lịch. Sở thích của tôi là đọc sách, du lịch và viết blog.
Tôi là người cẩn thận và chăm chỉ. Tôi ham học hỏi và  thích làm việc với mọi người. Tôi dễ thích nghi với môi trường làm việc và chủ động trong công việc.